Policajt vyndá zapalky z krabičky a zapaluje

Policajt vyndá zapalky z krabičky a zapaluje je samozřejmě opačnou stranou. Přitom je odhadzuje a říká si: šplatná, špatná, špatná… až jedna mu chytne. Sfoukne ji a odloží se slovy: „Ta je dobrá, tu si nechám“.

Napsat komentář