Fotbalový míč

Lukáš, Petr a Honza si společně koupili fotbalový míč. Každý z nich přispěl částkou, která nepřevyšuje polovinu sumy, kterou dali ostatní dva. Jakou sumu zaplatil Petr, pokud stál míč celkem 60Kč?

Zobrazit odpověď

Petr přispěl částkou 20Kč

Suma, kterou zaplatili Lukáš a Honza je 40Kč. Polovina z této sumy je 20Kč což není ani méně ani více, než zaplatil Petr.

Počet lidí na oslavě

Martin se vrátil pozdě večer z oslavy a jeho rodiče se ptali, kolik tam bylo celkem lidí? Martin jim odpověděl, že si počet lidí nepamatuje, ale ví, že si každý s každým potřásl rukou a že se jednalo o 66 potřesení. Dokážete pomoci rodičům určit, kolik bylo na oslavě lidí?

Zobrazit odpověď

Na oslavě bylo celkem 12 lidí

Dva lidé mají 1 potřesení
Tři lidé mají 3 potřesení
Čtyři lidé mají 6 potřesení
Pět lidí má 10 potřesení
Atd….

Jde tedy o číselnou řadu: 1, 3, 6, 10, 15, 21,…..

Vždy přičítáme číslo větší o 1. Až dojdete k 66 tak čísla spočítáte a přičtete jedničku (protože u prvního potřesení nebyl jeden člověk ale dva).

Pokud by se jednalo o větší číslo, můžete použít vzorec:  n(n+1)/2 = 66 se kterým také dojdete ke správnému výsledku (nesmíte zapomenout zase přičíst jednu osobu).

Pythagorovi žáci

Za starých dob velkých řeckých filozofů, se ptali slavného matematika Pythagora, kolik žáků navštěvuje jeho školu. Odpověděl jim: „Polovina mých žáků studuje matematiku, čtvrtina studuje hudbu, sedmina celou dobu mlčí a kromě toho jsou tam ještě tři krásné ženy.“

Kolik žáků navštěvovalo školu slavného Pythagora?

Zobrazit odpověď

Školu Pythagora navštěvovalo celkem 28 žáků.

Ze zadání si můžeme udělat jednoduchou rovnici o jedné neznámé (x) což je onen počet žáků.

1/2x + 1/4x + 1/7x + 3 = x

Po vypočítání rovnice dostaneme výsledek:

x = 28