Sherlock Holmes

Sherlock Holmes se chce dostat do tajného klubu, kde se scházejí nejchytřejší lidé planety. Do klubu mají ale přístup pouze jeho členové. Zjistí tedy, kde se klub nachází a tajně pozoruje jednotlivé příchozí. Vždy když někdo přijde, musí projít přes dveřníka, který každému, kdo chce vstoupit, řekne číslo.

Přijde první návštěvník.
Dveřník: „Čtyřiadvacet.“
První návštěvník: „Dvanáct.“ – dveřník jej vpustí dovnitř

Přijde druhý návštěvník.
Dveřník: „Čtrnáct.“
Druhý návštěvník: „Sedm“ – dveřník jej také vpustí dovnitř

Přijde třetí návštěvník.
Dveřník: „Šestnáct.“
Třetí návštěvník: „Osm.“ – Také jeho dveřník vpustí.

Sherlock Holmes si myslí, že již číselné hrátky prokoukl, a tak se odhodlá vstoupit do klubu.

Dveřník: „Osm.“
Sherlock Holmes: „Čtyři.“ – Dveřník: „Špatně! Koukej zmizet!“
Jaké číslo měl Sherlock Holmes říci, aby byl do klubu vpuštěn?

Zobrazit odpověď

Nejde totiž o to říci polovinu čísla. Jde o to říci počet písmen, které dané slovo obsahuje. Např. slovo „šestnáct“ obsahuje „osm“ písmen a proto je správná odpověď „osm“.

Napsat komentář